BG
 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД удължава срока за участие в конкурс с предмет: „Осигуряване на фабрично нови, неупотребявани автомобили“

"Български енергиен холдинг" ЕАД удължава срока за подаване на заявления за участие в конкурс с предварителен подбор с предмет „Осигуряване на фабрично нови, неупотребявани автомобили за нуждите на "Български енергиен холдинг" ЕАД, при условията на оперативен лизинг за период от 4 години“. Заявленията следва да бъдат подавани до 17:00 часа на десетия работен ден от публикуване на съобщението за удължаване на срока (денят на публикуване не се брой).

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал