BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет "Продажба на електрическа енергия и участие в балансираща група"

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет „Продажба на електрическа енергия и участие в балансираща група за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, във връзка с избор на лицензиран търговец на електроенергия.

Покана

Договор

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал