BG
 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Продажба на електрическа енергия и участие в балансираща група“

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Продажба на електрическа енергия и участие в балансираща група“. Оферти могат да бъдат подавани до 17:00 часа на петия ден от публикуване на съобщението за удължаване на срока на интернет страницата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал