BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД кани всички заинтересовани лица за участие в  избор на външен оценител

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД кани всички заинтересовани лица за участие в  избор на външен оценител за извършване на външна оценка за осигуряване на качеството на одитната дейност на отдел „Вътрешен одит“.

Покана

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал