BG
 

Покана за участие в конкурс по оферти с предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на БЕХ ЕАД“

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“.

Покана

Приложения

Договор

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал