BG
 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД удължава срока за участие в конкурс с предмет: „Извършване на външна оценка за осигуряване качеството на одитната дейност на отдел „Вътрешен одит“

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за: „Извършване на външна оценка за осигуряване качеството на одитната дейност на отдел „Вътрешен одит“ в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“. Оферти могат да бъдат подавани до 17:00 часа на 23.11.2022г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал