BG
 

“Български Енергиен Холдинг“ ЕАД прекратява конкурс по оферти с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили“

“Български Енергиен Холдинг“ ЕАД прекратява конкурс по оферти с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на „Български Енергиен Холдинг ЕАД“, на основание т. 5.1.14, предложение второ от Поканата.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал