BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на един член (представител на държавата) на Надзорния съвет на "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на един член (представител на държавата) на Надзорния съвет на "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД.

Покана

Методика

Информация

Заявление

Декларация

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал