BG
 

Български Енергиен Холдинг“ ЕАД съобщава, че със заповед № Е-РД-16-98/10.02.2023 г. министърът на енергетиката е обявил конкурсна процедура за избор на членове на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД съобщава, че със заповед № Е-РД-16-98/10.02.2023 г. министърът на енергетиката е обявил конкурсна процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (трима представители на държавата и двама независими членове).

Заповед

Покана

Представяне

Заявление

Декларация

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал