BG
 

БЕХ ЕАД удължава срока за предоставяне на предложения за продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) в строителните граници на град София.

“Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за предоставяне на предложения за продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) в строителните граници на град София, с цел придобиване на собственост за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“. Предложенията следва да бъдат подавани до 17:00 часа на 26.04.2023 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал