BG
 

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на членове в Съвета на директорите на „Национален енергиен оператор“ ЕАД.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на членове в  Съвета на директорите на „Национален енергиен оператор“ ЕАД.

Покана

Методика

Информация

Заявление

Декларация

Декларация

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал