BG
 

Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс по оферти с предмет "Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили"

Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс по оферти с предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“. Оферти могат да бъдат подавани до 17:00 часа на 05.10.2023 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал