BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на един член (представител на държавата) в Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на един член (представител на държавата) в Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Покана

Методика

Информация

Заявление

Декларация

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал