BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „Национален енергиен оператор“ ЕАД

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД стартира конкурсна процедура за избор на членове в  Съвета на директорите на „Национален енергиен оператор“ ЕАД.

Покана

Методика

Информация

Заявление

Декларация

Декларация

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал