BG
 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) открива процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) открива процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети за 2024 г., 2025 г. и 2026 г. и междинните индивидуални и консолидирани финансови отчети към 30 юни 2024 г., 30 юни 2025 г. и 30 юни 2026 г. на дружествата в БЕХ група.

 

Покана

Договор

 

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал