BG
 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит.

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети за 2024 г., 2025 г. и 2026 г. и междинните индивидуални и консолидирани финансови отчети към 30 юни 2024 г., 30 юни 2025 г. и 30 юни 2026 г. на дружествата в БЕХ група. Оферти могат да бъдат подавани до 17:00 часа на 04.01.2024 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал