BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти за доставка на компютърна техника за нуждите на БЕХ ЕАД

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти за доставка на компютърна техника за нуждите на БЕХ ЕАД.

Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. на седмия работен ден от публикуване на настоящата обява (денят на публикуване не се брои). 

Покана

Техническо заданиe

Договор

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал