BG
 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за участие в конкурс по оферти с предмет „Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване при служебни пътувания"

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс по оферти с предмет „Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване при служебни пътувания на лица, командировани от "БЕХ" ЕАД". Оферти могат да бъдат подавани до 17:00 часа на петия работен ден от публикуване на съобщението за удължаване на срока на интернет страницата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, като денят на публикуване не се брои.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал