BG
 

Промяна в ръководствата на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Днес, 28.06.2024 г., след решение на Министъра на енергетиката и с решение на Съвета на директорите (СД) на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, за изпълнителни директори на холдинга са избрани Валентин Николов и Галина Тодорова. Галина Тодорова е юрист по образование. Тя е с над 15 години опит в енергийния отрасъл и е работила в енергийния отрасъл като директор на Правна дирекция в „Топлофикация София” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД.

Освободилите своите места от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД Иван Андреев и Диян Димитров заемат позиции в Съвета на директорите съответно на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. От състава на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е освободен Живко Динчев.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвани, до провеждане на нова конкурсна процедура.

 

 

ПРЕСЦЕНТЪР „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал