BG
 

Покана за участие в конкурс по оферти с предмет „Частичен ремонт на климатична система и подмяна на тръбна инсталация в сградата на БЕХ ЕАД”

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява покана за участие в конкурс по оферти с предмет „Частичен ремонт на климатична система и подмяна на тръбна инсталация в сградата на БЕХ ЕАД”. За повече информация натиснете тук (линк към поканата с приложенията)

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал