BG
 

Удължаване срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Частичен ремонт на климатична система и подмяна на тръбна инсталация в сградата на БЕХ ЕАД”

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс с предмет „Частичен ремонт на климатична система и подмяна на тръбна инсталация в сградата на БЕХ ЕАД”. Оферти могат да се подават до 17.00 ч. на 3-тия работен ден от датата на публикуване на настоящото обявление в сайта на БЕХ ЕАД – 19.10.2018 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал