BG
 

Проекти

БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества участват в международни енергийни проекти целящи гарантиране на сигурност на газовите доставки за страната и осигуряване на възможност за развитие на конкурентен пазар и за диверсификация на източниците и пътищата за доставка на газ, което ще доведе до по-голяма енергийна независимост и възможност за създаване на регионален газов център.

Проектите включват газопровода „Южен поток" и четирите проекта за междусистемни газови връзки между България и Гърция, Румъния, Сърбия и Турция, които са на различни етапи на развитие.

За повече информация относно участието на БЕХ ЕАД в проекта „Южен поток" моля посетете секция Южен поток.

За повече информация относно участието на БЕХ ЕАД в проекта за Mеждусистемна газова връзка Гърция – България моля посетете секция IGB.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал