BG
 

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в Република България и на Балканския полуостров. Първата копка за изграждането й е направена на 7 май 1962 г., а на 25 октомври 1966 г. е изграден и пуснат в експлоатация първият блок на централата. Две седмици по-късно, на 10 ноември, се състои и официалното откриване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

Централата се състои от осем енергоблока, като всички те работят с изградени модерни сероочистващи инсталации. Тя е разположена в югоизточната част на страната, на 280 км. от София, и на 60 км от Стара Загора. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД работи с местни лигнитни въглища, които се добиват в рудниците на въгледобивното дружество „Мини Марица-изток” ЕАД. Предмет на дейност на централата е производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на студен резерв, балансираща енергия, първично и вторично регулиране на честотата и регулиране на напрежението. Общата й мощност е 1620 MW, което я превръща в основен производител на електроенергия, задоволяващ нуждите на домакинствата и бизнеса както в страната, така и в чужбина. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е стратегически обект от национално значение, а капиталът й е 100 % собственост на „Български енергиен холдинг” ЕАД

Централата отговаря на всички български и европейски изисквания за опазване на околната среда. Дружеството разполага със Система за управление на околната среда и Система за управление на качеството, които са сертифицирани съответно от оторизираните органи TÜV Rheinland Inter Cert – Брюксел и „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД. И двете системи подлежат на непрекъснати специализирани одити, резултатите от които свидетелстват за  безупречна работа и спазване на всички изисквания.

Сред основните ангажименти на ръководството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е непрекъснато внедряване на иновативни технологии с цел повишаване нивото на автоматизация, контрол и сигурност. Използването на съвременни методи за модернизация води до значително намаляване на производствените разходи на централата и осигуряване на качествена услуга за потребителите.

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е един от най-големите работодатели както в област Стара Загора, така и в цялата страна. Дружеството е сред основните партньори на бизнеса в региона. В своя непрекъснат работен процес то си сътрудничи с огромен брой фирми, предоставящи различни по вид услуги и дейности. Тези факти отреждат и ключовата роля на централата за развитието на българската икономика и в частност на енергетиката на страната.

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД произвежда стратегически продукт и осъществява своите намерения да бъде модерен производител на електрическа енергия, отговорен за опазване здравето на хората и околната среда.

За преглед на финансовите отчети на дружеството моля, посетете раздел Финансови отчети.

За по-подробна информация моля, посетете www.tpp2.com.

“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД

6265 с. Ковачево
тел.: +359 42 66 22 14
факс: +359 42 66 25 07
eл. поща: tec2@tpp2.com

www.tpp2.com

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал