BG
 

Финансови отчети

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
Финансови отчети към 31.03.2023 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

 

Финансови отчети към 30.06.2023 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет – консолидиран

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

Финансови отчети към 30.09.2023 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Национален Енергиен Оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

Финансови отчети към 31.12.2023 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален в PDF формат

Годишен финансов отчет - индивидуален в ESEF формат

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"Булгаргаз" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Национален Енергиен Оператор" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

 

Финансови отчети към 31.03.2022 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

 

Финансови отчети към 30.06.2022 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет – консолидиран

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

Финансови отчети към 30.09.2022 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

Финансови отчети към 31.12.2022 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален в PDF формат

Годишен финансов отчет - индивидуален в ESEF формат

Годишен финансов отчет - консолидиран в PDF формат

Годишен финансов отчет - консолидиран в ESEF формат

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"Булгаргаз" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

 Годишен финансов отчет - консолидиран

"Мини Марица изток" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

 

 

Финансови отчети към 31.03.2021 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

Финансови отчети към 30.06.2021 г.
"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

Финансови отчети към 30.09.2021 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

Финансови отчети към 31.12.2021 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - индивидуален в ESEF формат

Годишен финансов отчет - консолидиран в PDF формат

Годишен финансов отчет - консолидиран в ESEF формат

Годишен финансов отчет - консолидиран в iXBRL формат

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"Булгаргаз" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

 

 

Финансови отчети към 31.03.2020 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

Финансови отчети към 30.06.2020 г.
"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

Финансови отчети към 30.09.2020 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

 "Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

Финансови отчети към 31.12.2020 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Булгаргаз" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

 

Финансови отчети към 31.03.2019 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

Финансови отчети към 30.06.2019 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

Финансови отчети към 30.09.2019 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

 "Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

Финансови отчети към 31.12.2019 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Булгаргаз" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

 

Финансови отчети към 31.03.2018 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгартел" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

Финансови отчети към 30.06.2018 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгартел" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

Финансови отчети към 30.09.2018 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

Междинен финансов отчет - консолидиран (неодитиран)

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

 

 "Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

Финансови отчети към 31.12.2018 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Булгаргаз" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

Финансови отчети към 31.03.2017 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

Отчетни форми - индивидуален (неодитиран) 

Отчетни форми - консолидиран (неодитиран) 

Бележки към отчетните форми - консолидиран

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

Междинен финансов отчет - консолидиран (неодитиран)

Отчетни форми - индивидуален (неодитиран) 

Отчетни форми - консолидиран (неодитиран)

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Отчетни форми - индивидуален (неодитиран)

Отчетни форми - консолидиран (неодитиран)

Бележки към отчетните форми - индивидуален

Бележки към отчетните форми – консолидиран

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

Отчетни форми (неодитиран)

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

Отчетни форми (неодитиран)

Бележки към отчетните форми

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

Отчетни форми (неодитиран)

Бележки към отчетните форми

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

  

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Отчетни форми (неодитиран)

Бележки към отчетните форми

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"Булгартел" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

Отчетни форми - индивидуален (неодитиран)

Отчетни форми - консолидиран (неодитиран)

Бележки към отчетните форми – консолидиран

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

Финансови отчети към 30.06.2017 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгартел" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Междинен финансов отчет - консолидиран

Финансови отчети към 30.09.2017 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - консолидиран

Междинен финансов отчет - индивидуален

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Междинен финансов отчет

 

"Булгартел" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален

Финансови отчети към 31.12.2017 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Годишен финансов отчет - консолидиран

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Булгаргаз" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Годишен финансов отчет

 

"Булгартел" ЕАД

Годишен финансов отчет - индивидуален

Финансови отчети към 30.06.2016 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Доклад за дейността и междинен финансов отчет - консолидиран (одитиран)

Доклад за дейността - индивидуален

Междинен финансов отчет - индивидуален (одитиран)

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Доклад за дейността - консолидиран

Междинен финансов отчет - консолидиран (одитиран)

Доклад за дейността - индивидуален

Междинен финансов отчет - индивидуален (одитиран)

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Доклад за дейността и междинен финансов отчет - консолидиран (одитиран)

Доклад за дейността - индивидуален

Междинен финансов отчет - индивидуален (одитиран)

Междинен финансов отчет -индивидуален (неодитиран)

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Доклад за дейността и междинен финансов отчет (одитиран)

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Доклад за дейността и междинен финансов отчет (одитиран)

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"Булгаргаз" ЕАД

Доклад за дейността и междинен финансов отчет (одитиран)

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

  

"Булгартрансгаз" ЕАД

Доклад за дейността

Междинен финансов отчет (одитиран)

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Доклад за дейността

Междинен финансов отчет (одитиран)

Междинен финансов отчет (неодитиран)

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"Булгартел" ЕАД

Доклад за дейността и междинен финансов отчет - индивидуален (одитиран)

Доклад за дейността и междинен финансов отчет - консолидиран (одитиран)

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

Финансови отчети към 30.09.2016 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

Отчетни форми - индивидуален (неодитиран)

Отчетни форми – консолидиран (неодитиран)

Бележки към отчетните форми – консолидиран

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Междинен финансов отчет - индивидуален (неодитиран)

Отчетни форми - индивидуален (неодитиран)

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Отчетни форми - индивидуален (неодитиран) (.pdf)

Отчетни форми - индивидуален (неодитиран) (.xls)

Бележки към отчетните форми

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

Отчетни форми (неодитиран) (.pdf)

Отчетни форми (неодитиран) (.xls)

Бележки към отчетните форми

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

Отчетни форми (неодитиран) (.xls)

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"Булгаргаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

Отчетни форми (неодитиран)

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Междинен финансов отчет (неодитиран)

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Отчетни форми (неодитиран)

Бележки към отчетните форми

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

 

"Булгартел" ЕАД

Отчетни форми (неодитиран)

Бележки към отчетните форми

Допълнителни документи изискуеми съгласно ЗППЦК

Финансови отчети към 31.12.2016 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Годишен консолидиран отчет 2016

Годишен индивидуален отчет 2016

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Годишен консолидиран отчет 2016

Годишен индивидуален отчет 2016

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Годишен консолидиран отчет 2016

Годишен индивидуален отчет 2016

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Годишен отчет 2016

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Годишен отчет 2016

 

"Булгаргаз" ЕАД

Годишен отчет 2016

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Годишен отчет 2016

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Годишен отчет 2016

 

"Булгартел" ЕАД

Годишен консолидиран отчет 2016

Годишен индивидуален отчет 2016

Финансови отчети към 2015 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Годишен консолидиран отчет 2015

Годишен индивидуален отчет 2015

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Годишен консолидиран отчет 2015

Годишен индивидуален отчет 2015

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Годишен консолидиран отчет 2015

Годишен индивидуален отчет 2015

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Годишен отчет 2015

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Годишен отчет 2015

 

"Булгаргаз" ЕАД

Годишен отчет 2015

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Годишен отчет 2015 

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Годишен отчет 2015

 

"Булгартел" ЕАД

Годишен консолидиран отчет 2015

Годишен индивидуален отчет 2015

Финансови отчети към 2014 г.

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД

Годишен консолидиран отчет 2014

Годишен индивидуален отчет 2014

 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Годишен консолидиран отчет 2014

Годишен индивидуален отчет 2014

 

"ТЕЦ Марица-Изток 2" ЕАД

Годишен консолидиран отчет 2014

Годишен индивидуален отчет 2014

 

"Национална електрическа компания" ЕАД

Годишен отчет 2014

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Годишен отчет 2014

 

"Булгаргаз" ЕАД

Годишен отчет 2014

 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Годишен отчет 2014 

 

"Мини Марица изток" ЕАД

Годишен отчет 2014

 

"Булгартел" ЕАД

Годишен консолидиран отчет 2014

Годишен индивидуален отчет 2014

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал