BG
 

Кариери

Ако искате да бъдете част от нашия екип, ако сте амбициозни и се стремите към успех, информирайте се за нашите предложения за работа, които ще публикуваме на тази страница.

Проявете инициатива и изпратете Вашата кандидатура чрез формата по-долу:

С отбелязването на това поле декларирам и заявявам, че съм запознат/а с Условията за прозрачност при обработване на лични данни на кандидати за работи на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД („Условията за прозрачност“) и давам своето съгласие на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) в случай че не съм избран/а за конкретната свободна длъжност, за която кандидатствам, дружеството да обработва и съхранява личните ми данни за целите на провеждане на процедури за подбор на служители за бъдещи свободни позиции за период не по-дълъг от 6 (шест) месеца. Периодът на обработване и съхранение на личните ми данни за тази цел започва да тече от датата на сключване на договор с избрания кандидат. Информиран/а съм, че предоставеното от мен съгласие за обработване на личните ми данни за целите на провеждане на процедури за подбор на служители при откриване на свободни позиции може да бъде оттеглено свободно, доброволно и по всяко време чрез изпращане на изрично искане в този смисъл на имейл forgetme@bgenh.com. Информиран съм, че след изтичането на посочения по-горе срок БЕХ ЕАД няма да обработва личните ми данни. За повече информация моля, прочетете Уведомление за прозрачност при обработване на лични данни на кандидати за работа.
Прикачете файл
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал